Unicode

Otrzymać ?? dla znaków Unicode
Jak uzyskać znak Unicode??Jak uzyskać Unicode postaci w Pythonie??Jaka jest wartość Unicode znaku??Co to jest przykład znaku Unicode?Jak wpisać Ø?Jak ...