Piksel

Jak skonfigurować dynamiczny piksel zakupów w Woocommerce?
Jak ręcznie dodać piksel Facebooka do WooCommerce??W jaki sposób WooCommerce śledzi zdarzenia Facebook Pixel??Jak dodać śledzenie konwersji reklam Goo...