Dla każdego

Ostrzeżenie o błędzie podano nieprawidłowy argument dla foreach()
Błąd "dostarczono nieprawidłowy argument dla foreach()"​ występuje, gdy wbudowana w PHP foreach() próbuje iterować po strukturze danych, która nie jes...
Dlaczego „Ostrzeżenie podano nieprawidłowy argument dla foreach()”
PHP: Poprawka dla „Dostarczono nieprawidłowy argument dla foreach()” Błąd występuje, gdy zmienna, nad którą foreach próbuje iterować, nie jest tablicą...
foreach nie zwraca oczekiwanych wyników
Dlaczego forEach zwraca undefined?Czy powrót kończy się dla każdego??Czy forEach może zwrócić wartość??Czy zwrot działa w forEach??Dlaczego mapa jest ...
Problem z wywołaniem funkcji niestandardowej w pętli foreach
Jak wywołać funkcję w forEach??Jak wywołać funkcję w pętli for??Co może pójść nie tak, gdy skrypt PHP obsługuje żądanie sieciowe??Jak tego używasz w f...