Kategoria

How to prevent WordPress from redirecting single page to prefixed category archive with same name?

How to prevent WordPress from redirecting single page to prefixed category archive with same name?

EDIT

  1. Make sure your category base is specified in Permalinks. Save them.
  2. Remove any custom permalink slugs in the category terms.
  3. Go to Yoast > Search Appearance > Taxonomies and scroll to the very bottom. Make sure Category URLs is set to Keep.
  4. Clear any cache and/or flush_rewrite_rules.
  5. Voila it's fixed.

jak wyświetlić obrazy z folderu w cdn na stronie Wordpress
Jak korzystać z obrazu CDN w WordPress??Jak dodać folder ze zdjęciami do WordPress??Jak działa CDN z WordPress?Jak wyświetlać obrazy w WordPress??Jaki...
Ilu użytkowników mogę mieć na mojej stronie WP? [duplikować]
Czy możesz zduplikować witrynę WordPress??Czy duplikator WordPress jest bezpłatny??Jak udostępniać użytkowników i loginy między witrynami WordPress??C...
Wordpress nadal żąda starego adresu URL
Jak powstrzymać WordPress przed przekierowaniem mojego adresu URL??Jak przekierować stary adres URL na nowy adres URL w WordPress??Dlaczego moja witry...